DELTA QUINTET      

    intro       ensemble       muziek       foto-audio-video       contact
    geschiedenis       The News       kastelen       BN/De Stem


Stacks Image 23
De geschiedenis van Delta Quintet
In het voorjaar van 1998 vroeg Leo Hulshof enkele muzikanten om een klassiek concert te spelen in een conferentieooord in Zeist op 17 april. Hij vormde al regelmatig gelegenheidsensembles, en deze keer was het voor een congres van zijn vrouw Els. Na het concert heeft het ensemble in de foyer nog salonmuziek gespeeld, waarvoor Peter van der Veer de arrangementen had gemaakt; die bleken zeer in de smaak te vallen bij het publiek. Deze avond werd als zo plezierig ervaren, dat er bij de leden verschillende ideeën ontstonden om verder samen te werken in ensembles voor klassieke muziek en salonmuziek. Marjan van Nieuwenhuijzen stelde voor om de naam "Delta Quintet" te gaan gebruiken voor een vast salon-ensemble.
De eerste samenstelling van het salon-ensemble was (zoals in Zeist): Carolien Hulshof (viool I), Marjan van Nieuwenhuijzen (viool II), Tom Hasselton (altviool), Peter van der Veer (cello), Leo Hulshof (piano). Zodra de oprichting algemeen bekend werd, kwam er al een uitnodiging om in een uitspanning in Rijswijk op een bruiloftsreceptie te spelen. Dat was op 22 mei 1998, de datum van het eerste optreden als Delta Quintet salon-ensemble.
In de loop van jaren schreef Peter van der Veer nog een ruim honderdtal muziek-arrangementen met een eigen deltaquintet-stijl: warme klankkleuren en afwisseling door solo-passages voor alle instrumenten. Daarnaast ontwikkelde zich de aandacht voor klassieke muziek als onderdeel van een salonmuziekprogramma, onder meer in de vorm van concertstukken met eigen solist.
Ereleden:
In 2005 werd violiste
Betsy Mortiers benoemd tot erelid van Delta Quintet wegens haar initiatieven en organisatie van onze Arubaanse tournee.
In 2018 werd DQ-violiste
Marjan van Nieuwenhuizen benoemd tot erelid van Delta Quintet wegens haar twee decennia grote bijdragen aan Delta Quintet: zij was initiatiefnemer en naamgever van Delta Quintet, zij organiseerde vele optredens op mooie locaties, zij bracht steeds voortreffelijke musici bijeen, zij leverde een stabiele zorg voor continuïteit. Marjan was en is geliefd bij zowel musici als publiek.
In 2019 werd cellist
Peter van der Veer benoemd tot erelid wegens zijn grote bijdragen aan Delta Quintet: hij was mede-oprichter van Delta Quintet, en gedurende de twee decennia van zijn lidmaatschap maakte hij voor het ensemble vele arrangementen en een aantal composities, alle met een eigen DQ-klankkleur. Hij droeg bij aan het verwerven van optredens op mooie locaties en verzorgde de website van Delta Quintet.